天狼影院韩国手机版 天狼影院韩国手机版 ,7k7k漫画下载 7k7k漫画下载 ,抖淫app破解版 直播 抖淫app破解版 直播

发布日期:2021年12月01日
กลุ่มบริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม การดำเนินธุรกิจของเรา บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด จัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2535 โดยผู้บริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายและผลิตกรดกำมะถัน ธุรกิจหลักของศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม คือ จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เช่น กรดกำมะถัน สารส้ม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (แพค) เฟอรัสซัลเฟต กำมะถันผงและนอกจากนี้ยังจำหน่ายกำมะถันผงให้ กับอุตสาหกรรมประปา อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมกระดาษและเนื้อเยื่อกระดาษ เราเป็นผู้จำหน่ายกรดกำมะถันชั้นนำของประเทศไทย โดยมีโรงงานผลิตจำนวน 2โรงในประเทศ ทั้งนี้ในแต่ละปีเราได้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า 250,000 ตัน ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ รวมทั้งลูกค้าที่ประเทศลาวและเมียนมาร์ การพัฒนาของเรา ในปี พ.ศ. 2539 บริษัท เจมอน จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อขยายการให้บริการสำหรับการจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัท ซันมูนเรย์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2532 ในฐานะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายชุดและอุปกรณ์ ป้องกันสารพิษ เครื่องมือทางด้านความปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ ทำความสะอาดป้องกันสารพิษพร้อมทั้ง เครื่องมือตรวจวัดและตรวจจับสารพิษ สารเคมีปฏิชีวภาพและสารชีวเคมีต่างๆ จากนั้นการดำเนินธุรกิจได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่การจำหน่ายและการผลิต บริษัท เคมเซฟ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเคมีให้แก่กลุ่ม บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อให้การขนส่งแก่ยังลูกค้ามีความปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพสูงสุดและในปีเดียวกันนั้น บริษัท ยูนิคอร์นจำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นสำหรับ การเป็นฐานการผลิตกรดกำมะถัน ในจังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถ นอกเหนือจากฐานการผลิตในจังหวัดราชบุรีรวม ทั้งสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่ม ขึ้นภายในประเทศ วิสัยทัศน เป็นผู้นำในตลาดด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน พันธกิจของเรา เพื่อผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้นในการรักษามาตรฐานและตอบสนองความต้ องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ให้ความสำคัญแก่ทั้งทางลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ และสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังรักษามาตรฐานของเราทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจความ ต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ ลูกค้าความมุ่งหวังของเราต่อลูกค้าและ ซัพพลายเออร์ของเรายังคงเป็นด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจระดับสูง รวมทั้งการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจอย่างแท้จริง天狼影院韩国手机版 天狼影院韩国手机版 ,7k7k漫画下载 7k7k漫画下载 ,抖淫app破解版 直播 抖淫app破解版 直播
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. 天狼影院韩国手机版 天狼影院韩国手机版 ,7k7k漫画下载 7k7k漫画下载 ,抖淫app破解版 直播 抖淫app破解版 直播 ssbkk@saksriindustry.co.th
กลุ่มบริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม การดำเนินธุรกิจของเรา บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด จัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2535 โดยผู้บริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายและผลิตกรดกำมะถัน ธุรกิจหลักของศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม คือ จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เช่น กรดกำมะถัน สารส้ม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (แพค) เฟอรัสซัลเฟต กำมะถันผงและนอกจากนี้ยังจำหน่ายกำมะถันผง ให้ กับอุตสาหกรรมประปา อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมกระดาษและเนื้อเยื่อกระดาษ เราเป็นผู้จำหน่ายกรดกำมะถันชั้นนำของประเทศ ไทย โดยมีโรงงานผลิตจำนวน 2โรงในประเทศ ทั้งนี้ในแต่ละปีเราได้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า 250,000 ตัน ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ รวมทั้งลูกค้าที่ประเทศลาวและเมียนมาร์ 天狼影院韩国手机版 天狼影院韩国手机版 ,7k7k漫画下载 7k7k漫画下载 ,抖淫app破解版 直播 抖淫app破解版 直播 การพัฒนาของเรา ในปี พ.ศ. 2539 บริษัท เจมอน จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อขยายการให้บริการสำหรับการจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัท ซันมูนเรย์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2532 ในฐานะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายชุดและอุปกร ณ์ ป้องกันสารพิษ เครื่องมือทางด้านความปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเ พื่อ ทำความสะอาดป้องกันสารพิษพร้อมทั้ง เครื่องมือตรวจวัดและตรวจจับสารพิษ สารเคมีปฏิชีวภาพและสารชีวเคมีต่างๆ จากนั้นการดำเนินธุรกิจได้เจริญเติบโตอย่างรวดเ ร็ว ทั้งในแง่การจำหน่ายและการผลิต บริษัท เคมเซฟ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเคมีให้แก่กลุ่ม บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อให้การขนส่งแก่ยังลูกค้ามีความปลอดภัยและ มี ประสิทธิภาพสูงสุดและในปีเดียวกันนั้น บริษัท ยูนิคอร์นจำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นสำหรับ การเป็นฐานการผลิตกรดกำมะถัน ในจังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถ นอกเหนือจากฐานการผลิตในจังหวัดราชบุรีรวม ทั้งสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่ม ขึ้นภายในประเทศ วิสัยทัศน เป็นผู้นำในตลาดด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภั ณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโ ดจีน พันธกิจของเรา เพื่อผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุ ดโดยมุ่งเน้นในการรักษามาตรฐานและตอบสนอ งความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ให้ความสำคัญแก่ทั้งทางลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ และสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังรักษามาตรฐานของเ ราทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจควา ต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ของ ลูกค้าความมุ่งหวังของเราต่อลูกค้าและ 天狼影院韩国手机版 天狼影院韩国手机版 ,7k7k漫画下载 7k7k漫画下载 ,抖淫app破解版 直播 抖淫app破解版 直播 ซัพพลายเออร์ของเรายังคงเป็นด้านการพัฒนาอ ย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจระดั บสูง รวมทั้งการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผยและจ ริงใจเพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจอย่างแท้จริง
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย